Başa
Gebelik Takibi »
Fetal DNA Analizi

Fetal DNA taraması nedir?

Fetal DNA taraması, bir gebenin karın içindeki bebeğinde Down sendromu (trizomi 21), trizomi 18, trizomi 13 veya seks kromozomlarında (X ve Y kromozomları) anormalliğin olup olmadığını belirleyebilen bir testtir.

Bu testle, 10. Haftadan sonra kadının kanından bir örnek alınır . Test, annenin kanındaki küçük fetal DNA fragmanlarını ölçer ve 21, 18, 13 kromozomlarından ve cinsiyet kromozomlarından nispi DNA miktarına bağlı olarak bir kromozom probleminin olasılığını belirleyebilir. Sonuçlar genellikle kan alımından sonraki iki hafta içinde elde edilebilir.

Fetal DNA taraması, Down sendromlu gebeliklerin yüzde 99'undan fazlasını ve trizomi 18 gebeliklerinin yüzde 97'sini tespit edebilir. Trizomi 13 gebeliklerinin yaklaşık yüzde 87'sini tespit eder.

Hücresiz DNA taraması yüksek bir risk gösteriyorsa ne olur?

Artmış risk altında bulunan kadınlar, kesin tanı için koryon villus örneklemesi (CVS) veya amniyosentez yapılmalıdır.