Başa
Fetal İşlemler »
Fetal Şant

Fetal şant, bebekte anormal biriken bir sıvıyı bir fetal boşluktan amniyotik boşluğa aktarmak için annenin karnından bebeğe uygulanan bir kateterdir.

En yaygın fetal şant yerleştirme tipi, mesane çıkış darlığı gibi idrar yolu tıkanıklıkları için vezikoamniyotik şanttır . Ayrıca göğüs boşluğunda oluşan anormal içi sıvı dolu kitle ve plevral sıvı toplanmalarında kullanılabilir (torakoamniyotik şant).

Vezikoamniyotik Şant

Bir fetal idrar yolu tamamen tıkandığında, mesane büyür ve amniyotik sıvı miktarı azalır (oligohidramnios). Bu aşağıdakilere neden olabilir:

• Az gelişmiş akciğerler (pulmoner hipoplazi)
• Yüz ve ekstremitelerin deformiteleri (Potter sekansı)
• Böbrek hasarı

Vezikoamniyotik şant, idrarın tıkanıklığı atlaması için alternatif bir yol oluşturur ve idrarın amniyotik boşluğa akmasını ve normal sıvı seviyelerini geri kazanmasını sağlar. Fetal şant yerleşimi düşünülmeden önce detaylı ultrason, , seri renal fonksiyon profili ve kromozomal analiz gibi kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır. İdeal olarak, prosedür fetal akciğerler ve böbrekler tamamen gelişmeden önce yapılmalıdır.

İşlem poliklinikte hastanede yapılır. Anneye antibiyotik ve lokal anestezinin yanı sıra fetüsü de yatıştırıcı IV sedasyon verilir. Ultrason eşliğnde bir trokar iğnesi üzerindeki bir metal kanül (tüp) annenin karnından uterusa sonrasında fetal mesaneye yerleştirilir. Trokar çıkarılır ve kanül içine bir drenaj kateteri yerleştirilir, kateterin bir ucu mesanede ve diğer ucu amniyotik boşlukta olur. Kanül çıkarılır ve doğru yerleştirme ultrasonla doğrulanır. Amniyotik keseye sıvı ekleyen cerrahi bir prosedür olan amniyoinfüzyon da gerekebilir.

Riskler

Fetal şantın yan etkileri arasında erken doğum, fetüse travma, fetal membranların ayrılması ve plasental kanama sayılabilir.Kaynak:
https://women.texaschildrens.org/program/texas-childrens-fetal-center/procedures-offered/fetal-shunt-placement