Başa
Detaylı Ultrasonografi »
Detaylı Organ Ultrasonografisi

2. Trimester Detaylı Organ Taraması

Standart Değerlendirme

Standart bir obstetrik ultrasonografi, fetal prezentasyon, amniyotik sıvı, kardiyak aktivite, plasental pozisyon, fetal biyometri, fetal sayı, fetal hareket ve anatomik değerlendirmeyi içerir. Maternal serviks ve adneksler de değerlendirilmelidir. Fetal anatomik değerlendirme, 18. gestasyonel haftadan sonra daha optimal yapılabilmektedir. Bu haftadan önce fetal boyutların küçüklüğüne, pozisyona, harekete, abdominal skar dokusuna ve artmış maternal abdominal duvar kalınlığına bağlı olarak, ultrasonografik değerlendirme istenilen düzeyde olmayabilir. İleri haftalarda ise amniyon mayisinde azalma ve gölgelenme gibi çeşitli artefaktlara bağlı olarak değerlendirme sınırlı kalabilir. Fetal anatomik değerlendirme için en uygun gebelik haftası 18-22 haftalar arasıdır. İkinci ve üçüncü trimester standart ultrasonografide değerlendirilecek fetal anatomik yapılar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. İkinci ve üçüncü trimester fetal anatomik tarama parametreleri

Kafa İntakt kraniyal kemikler
Kavum septum pellusidum
Talamus
Serebral ventriküller
Serebellum
Sisterna magna
Koroid pleksus
Boyun Kitle varlığı
Yüz Orbitalar
Ağız
Üst dudak
Toraks Toraks ve akciğerlerin büyüklük ve şekilleri
Diyafragma
Kalp Kardiyak aktivite varlığı
4 oda görünümü
Aort ve pulmoner çıkışlar
Abdomen Mide (varlığı, sol üst kadran lokalizasyonu)
Bağırsaklar
Her iki böbreğin varlığı
Kord insersiyonu
Mesane
İskelet Omurga
Kitleler
Eller ve kollar
Ayaklar ve bacaklar
Genitalya  


Detaylı Değerlendirme

Detaylı ultrasonografik değerlendirme, bu konuda eğitim almış yetkin kişilerce yapılmalıdır. Detaylı değerlendirme endikasyonları şunlardır: önceki bir gebelikte fetal anatomik veya genetik/kromozomal anormallik, indeks gebelikte şüpheli yada bilinen anatomik ve genetik/kromozomal anormallik, fetal gelişim geriliği ve fetüsü etkileyebilecek gebelik komplikasyonları (ör: konjenital enfeksiyon, anormal amniyotik sıvı, alloimmünizasyon). Standart ultrasonografik muayeneye ek olarak değerlendirilmesi gereken fetal anatomik yapılar Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Detaylı ultrason parametreleri (Standart ultrasona ek olarak)

Beyin (Tüm ventriküller, parankim, vermis, sisterna magna, serebellum ve korpus kallosum)
Ense kalınlığı ve boyun
Detaylı kardiyopulmoner anatomi
Diyafragma
Kostalar
İnce ve kalın bağırsak
Adrenal bez
Safra kesesi ve karaciğer
Dalak
Renal arterler
Abdominal duvar
Omurga
Eller, ayaklar, parmaklar (sayı ve pozisyon), humerus, femur, ulna, radius, tibia, fibula
Cinsiyet
Umbilikal kord (damarlar, plasental insersiyon, yapı)
Plasenta (loblar)
Neoplazmlar