Başa
Detaylı Ultrasonografi »
11-14 Hafta Ultrasonografisi

11-14. haftalar arası, fetal anatomik olarak değerlendirilecek yapılar Tablo'da gösterilmektedir.

Tablo . Birinci trimester (11-14. Hafta) fetal anatomik tarama parametreleri

Kafa Kraniyal kemikler
Falks serebri
Koroid pleksus
Boyun Nukal translusensi ölçümü
Yüz Gözler
Nazal kemik
Mandibula
Dudaklar
Omurga Vertebralar ve üstlerindeki cilt dokusu
Toraks Akciğer alanları
Efüzyonlar
Kitleler
Kalp Düzenli aktivite
Dört simetrik oda
Abdomen Mide (varlığı, sol üst kadran lokalizasyonu)
Mesane  
Böbrekler  
Batın ön duvarı  
Kord İnsersiyon bölgesi
Damar sayısı
Ekstremiteler Ekstremite sayısı
El/ayak pozisyonları